Jab Se Chaman Chhuta Hai Yeh Haal Ho Gaya Hai


Jab Se Chaman Chhuta Hai Yeh Haal Ho Gaya Hai;
Dil Gham Ko Kah Raha Gham Dil Ko Kah Raha!
~ Allama Iqbal

Leave a Reply