Koi To Hai Mere Andar Mujhe Sambhale Hue


Koi To Hai Mere Andar Mujhe Sambhale Hue ‘Rakshat’..
Ke Be-Qaraar Sa Reh Kar Bhi Bar-Qaraar Hun Main…

Leave a Reply